Den lukkete barnevernsinstitusjonen i Bergen er først ute i en økonomisk hestekur innenfor hele den statlige Barne— ungdoms- og familieetaten i region Vest (Bufetat region Vest).

Målet er å få problemungdom ut av dyre, private tiltak og inn i offentlige institusjoner som Øvsttunsenteret - uten at bemanningen i de offentlige tiltakene økes.

På samme tid skal flere enn i dag få hjelp utenfor institusjon, altså i sitt eget nærmiljø.

Ingen mister jobben

Ved Øvsttunsenteret skal ingen miste jobben, men i fremtiden blir det færre ansatte for hver ungdom i institusjonen. Dermed er det de vanskeligstilte barna og ungdommene som blir taperne, mener de ansatte.

Et 20-talls barnevernsinstitusjoner i region Vest - altså fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland - skal nå komme med sine forslag til innsparinger. Disse skal presenteres for ledelsen i region Vest førstkommende mandag.

— Ved vår institusjon har vi hatt flere runder på dette, og siste forslaget er en reduksjon 84 til 65 stillinger. Men ved å ta inn flere ungdommer får nå alle imidlertid beholde jobben. Enkelt forklart vil vi få færre voksne ansatte for hver ungdom som bor hos oss, forteller daglig leder ved institusjonen, Endre Blindheim.

Bakgrunnen skal være at region Vest ligger over de sentrale måltallene for klienter per ansatt. Det handler altså om kroner og øre, og i region Vest er både offentlige og private tiltak for dyre slik ledelsen i Bufetat ser det. (se egen sak).

276 voldsmeldinger

Øvsttunsenteret er den eneste lukkete institusjonen i region Vest. Hit kommer de ungdommene i aldersgruppen 13 til 18 år som har størst problem.

— Vi er en lukket institusjon for ungdom som har det vanskelig. Vi har beboere som kan være rusbelastete, kriminelle og asosiale i varierende grader og kombinasjoner. Ingen blir plassert her uten grunn, for å si det slik.

Blindheim foreller om en hverdag preget av vold, trusler, spytting, spark og slag. Statistikken forteller sitt tydelige språk: I fjor rapporterte de ansatte inn 276 skademeldinger av større eller mindre alvorlighetsgrad. Ti skademeldinger var så alvorlige at ledelsen fryktet langtidseffekter av fysisk eller psykisk art, og derfor videresendte skademeldingene til trygdeetaten.

— Selvsagt har hver og en av disse ungdommene også mye positivt ved seg, men i settinger utenfor institusjonen gjør de ting som medfører at de blir avvist av både jevnaldrende og voksne, sier styreren. - Her hos oss får de sårt tiltrengt voksenkontakt, for vi avviser ingen av dem.

Selv om Blindheim sterkt beklager de kommende kuttene, mener han likevel å kunne gå god for både det faglige tilbudet og sikkerheten for den ansatte.

— Men det er trist å måtte redusere kvaliteten på tilbudet til akkurat disse ungdommene, sier han.