Kontorethar nå truffet vedtak i noen få utvalgte pilotsaker, som skal sette standardenfor alle de andre sakene. Advokat Christian Lundin i pilotsaksgruppen menerbeløpene er altfor små.

— Deter utmålt for lave erstatningsbeløp for alle kategorier, sier han.

Sakenegjelder bare oppreisning – også kalt tort og svie. Beløpene fordeler seg slik:

  • Etterlatte foreldre, søsken og ektefelle: 200.000 kroner.
  • Etterlatt voksen, søster og bror: Ingen oppreisning.
  • Livstruende skadet: 300.000-350.000.
  • Betydelige skader: 100.000-250.000.
  • Fysisk uskadet (Utøya-overlevende): 150.000-200.000.
  • Båthjelper: 75.000.
  • Person på fastlandssiden: Ingen oppreisning.
  • Små fysiske skader (overlevende i høyblokken i regjeringskvartalet): 75.000-100.000. AdvokatLundin reagerer særlig på at etterlatte pårørende bare får 200.000 kroner. Fordenne gruppen har bistandsadvokatene krevd 500.000 kroner.

— Kontoretfor voldsoffererstatning har lagt seg på normen for forsettlig drap. Men herdreier det seg om et nøye planlagt drap, sier Lundin.

Dehardest fysisk skadde er tilkjent maksimalt 350.000 kroner. Bistandsadvokateneba om 500.000-700.000.

Behandles i klagenemnd

— Nårdet gjelder dem som er fysisk uskadd, men som opplevde å bli jaktet på påUtøya, så krevde vi 500.000 kroner. De ble tilkjent opptil 200.000, sierLundin.

Sakenegår nå videre til behandling i Erstatningsnemnden. Der er det satt av to uker imidten av oktober til behandlingen.

— Detblir lagt opp til at de berørte møter personlig og avgir en kortpartsforklaring, sier Lundin.

Kontoretfor voldsoffererstatning har behandlet sakene skriftlig, uten å møte de fornærmede.

Når nemndenhar fattet et vedtak, har partene mulighet til å klage sakene videre inn fordomstolene.

Itillegg til oppreisning, kan ofrene kreve menerstatning og erstatning forøkonomisk tap. Totalt er det ventet 5000-6000 krav fra 2000-4000 personer.Erstatningsnivået for pilotsakene vil derfor få stor betydning for den samledeutbetalingen.