I 2006 fikk 197 kurdere opphold på humanitært grunnlag i Norge, midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening (MUF). Oppholdstillatelsene fikk sterk kritikk fra politisk hold som mente UDI hadde gitt tillatelser i strid med styringssignalene fra regjeringen. Sakene måtte derfor behandles på nytt.

Nå har 91 av MUF-erne fått endelig avslag fra Utlendingsnemnda.

På vegne av om lag 80 MUF-ere som har gått alle rundene i UDI og Utlendingsnemnda går advokat Ragnhild Hagen Spydevold til gruppesøksmål mot staten. Spydevold mener forskriften som brukes for å kaste ut de nordirakiske kurderne er både lovstridig og urettferdig.

– Den innskrenker rettighetene sammenlignet med alle andre, og den likestiller ikke nordirakere med andre, sier Spydevold til NRK.