Regjeringen skjerper samtidig kravene til søkernes identitet etter at norske myndigheter fra 1. juni ikke lenger vil godkjenne de irakiske S-passene som ble utstedt ved ambassaden i Stockholm.

De 204 kurderne fikk opphold i Norge etter at UDI la seg på en langt mer liberal linje enn intensjonene i en forskrift fra Kommunaldepartementet. Bråket rundt disse oppholdstillatelsene var medvirkende til at Manuela Ramin Osmundsen måtte gå av som UDI-sjef kort tid etter at hun ble utnevnt som Trygve G. Nordbys etterfølger.

I den nye forskriften som gjelder fra 1. mai blir det blant annet stilt som vilkår for tillatelse at søkerens identitet er kjent.

– Vi ønsker ikke å gi denne gruppen, eller andre, særbehandling. Spørsmålet om opphold skal vurderes i tråd med ordinær praksis, sier arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), til VG.