700 jenter og gutter på videregående skole har svart på et skjema med hypotetiske spørsmål om sex.

— Det er en del holdninger blant unge gutter på 18 — 20 år som bekymrer meg, sier psykolog Svein Mossige, som har gjort undersøkelsen, til Dagbladet.

Undersøkelsen viser at 63 prosent av mennene sier det er en viss sannsynlighet for at de under gitte omstendigheter kunne ha sex med en 15-åring. 19 prosent sier de under gitte omstendigheter kunne hatt sex med en 13 — 14-åring mens 6 prosent svarte at de under gitte omstendigheter kunne hatt sex med barn under 12 år.

32 prosent av jentene i undersøkelsen svarte at de hadde vært ufrivillig utsatt for seksuelle handlinger de ikke ønsket. 13 prosent hadde vært utsatt for alvorlige former for overgrep.

7 prosent av guttene svarer at de har vært utsatt for former for ufrivillige seksuelle handlinger, hvorav 2 prosent forteller om alvorlige overgrep.

NTB