Cirka klokken 17.30 fredag, flere timer på overtid, mottok kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget omsider svar fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Det var knyttet stor spenning til hvorvidt Frp-statsråden kom til å ta selvkritikk i saken. Anundsen står fast på sin tidligere beklagelse om at det var uheldig at det nye politiske styringssignalet om at barn ikke lenger skulle prioriteres i forbindelse med uttransport, aldri nådde Politiets utlendingsenhet. Men lenger enn det går han ikke. Han avviser derimot at tabben har fått noen konsekvenser.

Anundsen viser til et hittil ukjent brev fra POD datert torsdag 18. desember. Her går det fram at hadde politiet virkelig prioritert utsendelse av lengeværende barn, så kunne tallene vært langt høyere enn de faktisk ble.

BT har så langt ikke fått innsyn i dette brevet.

Sendte ut dobbelt så mange

Saken om asylbarna eksploderte 2. desember i år. Da kunne BT fortelle at Anundsens nye instruks om at lengeværende asylbarn skulle bakover i køene for uttransport, aldri nådde frem til Politiets utlendingsenhet (PU).8. desember i år kunne politidirektøren fortelle at det i årets første ti måneder ble sendt ut 76 asylbarn. Til sammenlikning ble det året før, da de rødgrønne satt med makten fra januar til midten av oktober, sendt ut 40 lengeværende barn.

Anundsen avviser derimot at disse tallene kan brukes som bevis på at hans oppmykede linje overfor asylbarn aldri ble fulgt opp. Anundsen nøyer seg med å vise til politidirektør Odd Reidar Humlegårds forsikringer om at politikkomleggingen ble gjennonført.

Dette har derimot PU-sjef Kristin Kvigne motsagt i minst to intervjuer.

«Vi har ikke fått noen politiske føringer fra departementet om at vi skal få ut flere mindreårige som har vært lenge i landet. Det er en satsing som ligger i bunn, og den lå der også under den forrige regjeringen, om at vil skal få ut lengeværende familier. Vi uttransporterer der vi kan», sa Kvigne til Dagsavisen 5. november.

BT har også tidligere fortalt at lengeværende barn ikke var sentralt tema i justisdepartementets kommunikasjon med POD og PU.

Anundsen sier i brevet ingenting om hvordan politikkendringen har skjedd praksis.

Leste ikke brevet

I KrF og Venstre har det vært sterke reaksjoner etter at det ble kjent at PU ikke hadde fått med seg de nye styringssignalene. Der hadde de en klar forståelse av at lengeværende barn skulle behandles med forsiktighet i forbindelse med uttransport. KrF-leder Knut Arild Hareide har blant annet reagert på det høye tallet utsendelser i år.

I brevet til kontrollkomiteen skriver Anundsen følgende:

«Jeg presiserer at det ikke er gitt noen føring om at lengeværende skal skjermes på noen måte, men at de ikke særskilt skal prioriteres for andre returer.»

I samme skriv går det også fram at Anundsen aldri leste tildelingsbrevet til Politiets utelendingsenhet. Her stod det at lengeværende barn skulle prioriteres i forbindelse med uttransport. Dette var en setning som var identisk med de rødgrønnes politikk og ikke i tråd med Anundsens nye signaler.

«Disponeringsskrivet har av departementet ikke blitt lest med sikte på å kvalitetssikre at innholdet i det allerede utsendte disponeringsskrivet er i samvsvar med formuleringene i tildelingsbrevet,» heter det i Anundsens svar til Stortinget.

Dermed ble ikke tabben avslørt av Anundsen - men avBT.

- Pinlig av statsråden

BT har ikke lykkes med å få noen kommentar fra medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen. De gikk klokken 19 i dag i møte for å diskutere Anundsens svarbrev. På Dagsnytt 18 brukte derimot Venstres Abid Raja sterke ord om justisministerens svarbrev.

— Dette er litt pinlig for statsråden. Han har vært i Stortinget og sagt at politidirektøren ikke har fått med seg innholdet i vårt tildelingsbrev, så viser det seg at politidirektøren har sendt dette brevet i kopi til statsråden. Og nå viser det seg at justisministeren selv ikke har lest dette brevet. Og så sier han at nå skal vi gå gjennom våre egne rutiner for internkontroll.

— Dette her er virkelig pinlig altså. Det er mange uavklarte spørsmål selv etter dette brevet, sa Raja.

Frps statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) deltok også i debattprogrammet, men uten å gå inn i sakens innhold.

— Den som leser brevet vil forstå helheten i det, sa Kallmyr i Dagsnytt 18.

På spørsmål om han var redd for at barn som kunne fått opphold med ny forskrift er sendt ut, svarte han.

— Det blir kun spekulasjoner. Hver enkelt sak må behandles etter det regelverket som til enhver tid gjelder.