ARVID BERENTSEN

— Jeg kan ikke svare på spørsmål om bruk av kilder i saken, sa Aasbø.

David Aleksander Toskas (30) forsvarer, advokat Øyvind Storrvik, spurte den erfarne politiavhøreren om sandnesmannen hadde fått særbehandling av politiet fordi han før ranet hadde tipset etaten om at anslaget skulle skje. Utgangspunktet for Storrviks spørsmål var et politiavhør Aftenbladet tidligere har omtalt av en Toska-kompis (29) fra Oslo. Mannen skal møte i retten og forklare seg som vitne neste uke.

— Han påstår at 26-åringen har hatt et spesielt forhold til politiet og at han derfor er en person dere ikke ønsker å sette fast. Er dette riktig? undret Storrvik.

Aasbø ville verken bekrefte eller avkrefte:

— Det må han svare på selv, sa politiførstebetjenten.

— Her ser vi påstander om at politiet var varslet på forhånd om at ranet skulle skje? fortsatte Storrvik.

— Vi har i alle fall behandlet sandnesmannen på lik linje med de øvrige tiltalte, fastslo Aasbø.

— Han er altså ikke i noen særstilling slik vitnet påstår? ville Storrvik vite.

— Nei, sa Aasbø.

— Vitnet tror det er sandnesmannen som har fortalt politiet at Nokas skulle ranes. Er det riktig?

— Det vet jeg ikke.

— Så du holder det altså åpent hvorvidt 26-åringen fortalte politiet at Nokas skulle ranes? spurte Storrvik.

— Jeg kan ikke svare på spørsmål om bruk av kilder i saken, sa Aasbø.

Oslomannen var i sin tid tiltalt men ble frikjent for innbruddsforsøket mot Norsk Medisinaldepot i Oslo for noen år siden. Han fortalte nylig Aftenbladet om flere møter han hadde med 26-åringen i Oslo.

Sandnesmannen var, ifølge vitnet, da på jakt etter Toska i forbindelse med forklaringer i Nokas-saken. 29-åringen og sandnesmannen møttes ifølge førstnevnte flere ganger ved Grünerhagen barnehage, uten at det resulterte i at sandnesmannen fikk kontakt med Toska. I avhør har 29-åringen betegnet sandnesmannen som masete.