— Vi ønsker at kontakten med kundene skal være like god som bredbåndet vårt, sier Morten Ågnes, markedsdirektør i NextGenTel.

Foreløpig kan det virke som om han og selskapet har en lang vei å gå. Både BT og andre medier har gjentatte ganger skrevet om misfornøyde kunder og problemer med å komme gjennom til kundesenteret. Tidligere denne uken meldte Aftenposten at Forbrukerrådet og Forbrukerombudet hadde fått nesten 1000 klager på selskapet.

— Det har vært en økning i tallet på henvendelser fra august til oktober. Vi har satt i gang ulike tiltak som øket bemanning og gjennomgang av informasjonen som går ut til kundene. Så langt i november ser vi en forbedring i tallet på negative henvendelser, sier Ågnes.

Tre klagegrupper

Dette blir bekreftet av seniorkonsulent Per Johnsen i Forbrukerrådet. Så langt i november har Forbrukerrådet mottatt 71 henvendelser om selskapet. Tallet for hele oktober var 197.

Johnsen sier henvendelsene Forbrukerrådet får om bredbåndselskapet, kan deles i tre hovedgrupper. En gruppe er de som ikke får tjenesten de har kjøpt til å fungere, den neste er de som opplever at tjenesten ikke fungerer som avtalt, og den siste de som ikke kommer i kontakt med kundeservice.

— November ser bedre ut. Vi håper virkelig at NextGenTel får kontroll, for mange blir rammet av problemene, sier Johnsen.

Han sier at problemene med at ikke alle ledd i et selskap henger like godt med i svingene i en vekstfase, er et problem som er kjent fra andre selskaper.

- Uforholdsmessig mange

— Men vi har hatt uforholdsmessig mange henvendelser om NextGenTel sett i forhold til størrelsen på selskapet. Nå har vi har en positiv dialog, og opplever at selskapet prøver å gjøre noe med problemene, sier Johnsen.

Fredag hadde Forbrukerombudet et møte med NextGenTel.

— Møtet ble arrangert mye på grunn av kundeproblemene selskapet har hatt. Vi ble presentert for de endringene NextGenTel har gjort, og det ser ut til at de fungerer, sier Bente Øverlid, seksjonssjef hos Forbrukerombudet.

Øverlid sier at Forbrukerombudet kommer til å følge opp selskapets planer, men at de nå har lagt frem mange konkrete tiltak for å få ned tallet på misfornøyde kunder.

RUNE SÆVIG