Det er et stortingsflertall bestående av Ap, SV og Frp som går inn for at idrett og kultur fra nyttår skal tildeles hele tippeoverskuddet.

Forskning, som til nå er blitt tildelt en tredel av tippeoverskuddet, skal sikres gjennom en dobling av forskningsfondet til 27 milliarder kroner. Avkastningen fra fondet vil sikre forskningen minst like store midler som i dag, mener de tre partiene.

Avtalen mellom Ap, SV og Frp er svært detaljert og skal sikre breddeidrett og kulturtilbud for barn og unge. Partiene understreker at midlene skal komme i tillegg til det ordinære kulturbudsjettet.

(NTB)