HARRY TILLER

De tre drepte på Orderud gård var alle skutt med to våpen. En pistol med kaliber 22 og en revolver med kaliber 38. Revolveren mener politiet er en Ruger Mark II. Ett skudd fra denne Rugeren var plassert i hvert av likene, i tillegg var det ulike antall skudd med pistolen på 22 kaliber.

Funn på åstedet avdekker at Anne Orderud Paust ble drept med ett skudd i nakken, og fem skudd mot kroppen. Kristian Orderud ble drept med to skudd, ett i brystet og ett i nakken. Marie Orderud døde etter at noen avfyrte til sammen fire skudd mot hennes hals og kropp. Til sammen ble det avfyrt ni skudd fra pistolen med 22 kaliber mot de tre, og tre skudd med Rugeren. Samtlige av de tre likene hadde ett skudd hver fra den mest grovkalibrete revolveren.

Forklaringer Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland har gitt politiet knytter de to til drapsvåpnene. Selv om håndvåpnene som ble brukt til å ta livet av de tre aldri er funnet, mener påtalemyndigheten å kunne bevise at pistolen (22 kaliber) var en av de våpnene som Kristin Kirkemo Haukeland hentet i Molde i september 1998.

Påtalemyndigheten mener revolveren har vært i Lars Grønnerøds besittelse før drapet. Grønnerød har påvist to steder der han har skutt med denne revolveren. I et tre i Follo fant politiet en kule som viste seg å ha identiske spormerker som de tre 38 kalibers kulene som ble funnet i de avdøde. Lars Grønnerød har overfor politiet forklart at han overleverte denne pistolen til Per Orderud i april 1999.

Magasinet til en 22 kalibers pistol som ble funnet hjemme hos Lars Grønnerød i Oslo, avsetter spesielle spor i patronene som lades i magasinet. Spor fra tomhylser på åstedet har merker som gir påtalemyndigheten grunn til å tro at patronene som ble brukt til å drepe de tre på Orderud gård, en gang har vært ladet i det magasinet som ble funnet hjemme hos Grønnerød.

Bevisene omkring kulene, tomhylsene, magasinet og kulefunnene på stedene der Grønnerød har forklart han skjøt med revolveren, vil vise seg å bli meget sentrale bevis i saken.

Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen