-Trenden de siste årene er at det har vært en tidlig start, men en streng vinter gjør at vi har fått tilbakeslag, sier pollenforsker Hallvard Ramfjord ved NTNU.

Minst én til to uker

En normal pollensesong starter i midten av mars. Det er også estimatet for denne sesongens start.

-Jeg tror ikke det blir tidligere enn det i år. Det starter kanskje om to uker, men det avhenger av værforholdene. sier Ramfjord.

Mildvær gjør at raklene, som bærer pollenkornene, modnes raskere.

-Vi følger nøye med på pollenregistreringen i Danmark. De ligger før oss, og de har ennå ikke oppdaget noe. Det tyder på at vi i alle fall har en til to uker igjen før det skjer noe, sier Ramfjord.

Mer bjørkepollen

Først ut er pollen fra or og hassel. Så starter seljepollensesongen, før pollen fra bjørk starter rundt slutten av april. Alle disse har en varighet på tre uker. Sesongen for gresspollen starter normalt i midten av juni og varer et godt stykke ut i august.

Ramdal tror pollen fra bjørk kan bli økende fremover.

-De siste årene, særlig i Sør-Norge, har det vært høye mengder bjørkepollen. Det kan tyde på en trend for kraftigere spredning av bjørkepollen, trolig fordi det gror igjen en del kulturlandskap, sier han.

Bjørk sprer mest pollen. Gress kommer som nummer to.

Norges Astma— og Allergiforbund anslår at i overkant av tyve prosent av befolkninger, om lag 900.000 personer, lider av mer eller mindre alvorlig pollenallergi.