Det viser beregninger fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

De midlertidige tiltakene skal vare ut juni i år, og på årsbasis vil tiltakene gi en regning på om lag 200 millioner kroner, går det fram av beregningene til NILF.

Utgiftene fordeler seg på kostnader i tilknytning til håndtering av slakteavfall etter at det er innført forbud mot bruk av kjøttbeinmel i dyrefôr.

Melet må lagres, og når det tas ut av dyrefôret, må det erstattes av andre og dyrere proteinrike fôrstoffer, noe som gir økte kostnader.

Både det offentlige og slakteriene får dessuten økte utgifter i forbindelse med testprogrammet for storfe som er satt i verk fra nyttår.

Dersom testprogrammet for storfe skulle bli utvidet etter 1.juli i år til å omfatte alle dyr mer enn 30 måneder gamle, vil det alene koste nesten 150 millioner kroner i året.NTB