Det er ifølge Aftenposten Interaktiv hovedtallene i rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) som Landbruksdepartementet mottar fredag. Beregningene fra NILF danner grunnlaget for de ekstraordinære jordbruksforhandlingene mellom Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag som skal være sluttført innen januar.

Norsk Kjøtt og Landbrukssamvirket har tidligere antydet at utgiftene omkring tiltak for å hindre kugalskap i Norge ville komme på 500 millioner kroner.NTB