Større deler av klimagassene fra husdyrproduksjon når atmosfæren enn fra transportsektorens miljøutslipp, heter det i den oppsiktsvekkende rapporten som den danske avisen Berlingske TIdende omtaler i dag.

— Husdyrproduksjon er en av de største bidragsyterne til våre miljøproblem. Det er nødvendig å sette inn tiltak omgående, forteller hovedforfatter Henning Steinfeld.

Alt fra a vbrenning av skog til slakt av kyllinger og dyrenes biogassutslipp utgjør 20 prosent av de samlede klimaskadelige gassene.

Forventer større utslipp Etterhvert som befolkningen blir rikere, anslår FAO (FNs fødevare- og landbruksorganisasjon), at salget av kjøtt og melk vil stige. Det vil også matvareproduksjonen.

Med ni milliarder munner å mette i 2050, viser tallene fra rapporten at kjøttproduksjonen på verdensbasis vil stige fra 229 millioner tonn i perioden 1999-2001 til 465 millioner tonn i 2050. Melkeproduksjonen stiger i samme periode fra 580 til 1043 tonn.

Det blir nødvendig å halvere forurensingen fra hver produksjonsenhet, om utslippene skal holde seg på samme nivå som i dag, forteller britiske John Ashton.

— Det blir nødvendig å gå inn i proudksjonen av fòr, å se på hvilke foretak man kan iverksette her. Utslipp av kulloksid fra avskoging og utviding av beiter, må også gå ned.

— Å iverksette disse endringene, er et spørsmål om å prioritere, og ikke minst visjoner for fremtiden. Kortsiktige utgifter innhentes i langsiktig sparing, mener forfatterne bak rapporten.

Bergens Tidende