Boligprisene har skutt i været de siste årene, og førstegangskjøperne er blitt de største taperne. Boligsparing for ungdom (BSU) ble innført i 1992 for å lokke unge mennesker til å spare penger til egen bolig. Belønningen er at 20 prosent av sparebeløpet gis tilbake som skattefradrag året etter. Sparer man 15.000 kroner på en BSU-konto, får man altså 3000 kroner igjen på skatten.

— En av tre personer mellom 20 og 30 år sparer penger med denne ordningen, sier forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken.

6 av 10 har boliglån

En spørreundersøkelse foretatt av MMI på oppdrag fra Postbanken tidligere i år viser at:

  • 65 prosent i aldersgruppen 15 til 30 år sparer penger, mens 34 prosent oppgir at alt de tjener går til forbruk.
  • I aldersgruppen 20 til 24 år oppgir 38 prosent at de sparer til egen bolig.
  • 61 prosent av 25-30-åringer har boliglån.

— Mange sparer til bolig jevnt og trutt, men langt fra alle kjenner til den gunstige BSU-ordningen, sier Dokk Holm.

Siden 1998 har grensen for årlig sparing vært satt til 15.000 kroner, og Bondevik-regjeringen ønsket å øke dette beløpet til 20.000 kroner. Det ville ha betydd at de som klarte å spare hele beløpet, kunne fått 4000 kroner igjen på skatten året etter.

Staten tjener 55 millioner

Nå har den rød-grønne regjeringen satt en stopper for forslaget. I statsbudsjettet sitt begrunnet de dette med at BSU-ordningen «kun i liten grad» påvirker den samlede, private sparingen. Dessuten pekes det på at staten går glipp av 55 millioner kroner årlig dersom BSU-taket heves til 20.000 kroner.

— Det er veldig synd. Politikerne burde heller oppmuntre ungdommen til å spare mest mulig, sier Dokk Holm.

Produktansvarlig for BSU-ordningen i Nordea, Vibeke Engebretsen, er enig:

— Mange kommer for sent i gang med sparingen. Hadde beløpsgrensen blitt hevet til 20.000 kroner i året, kunne flere dratt nytte av ordningen fullt ut.

Totalbeløpet for en BSU-konto kan ikke overstige 100.000 kroner. Denne maksgrensen bør også heves, mener Ellen Dokk Holm.

— Maksgrensen har stått stille i forhold til den enorme prisutviklingen det har vært i boligmarkedet. Hvis unge får sjansen til å spare opp mer egenkapital, kan de låne mindre når de skal etablere seg, sier hun.