Stortinget vedtok fredag å heve kronprinsens apanasje kraftig fra han blir en gift mann. De siste fire månedene i år mottar paret en sum på 2,1 millioner kroner. Beløpet er basert på beregninger fra Slottet. Beregningene viser at paret vil trenge snaut 6,1 millioner kroner neste år.

Planen er at paret skal flytte til Skaugum, og da må apanasjen økes med over tre millioner kroner. Dette skyldes økte driftsutgifter med det store huset på Skaugum. Også husholdningsutgiftene økes kraftig etter flyttingen.

Det er ventet at kong Harald vil følge tradisjonen og overføre Skaugum til sin sønn etter bryllupet. Oppussingsarbeidene på eiendommen vil ta mellom seks måneder og tre år.

vaktsjef@ntb.no