Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Ærede gjester, Kjære vertskap,

Det var med en viss skepsis jeg gikk opp trappene her på Akershus i kveld!

Dagen før et bryllup tilbringes gjerne sammen med gode venner, og da kan det foregå litt av hvert. Gjennom mine observasjoner under Statsråd på Slottet, har jeg skjønt at det ikke bare er alvor som preger ministrene rundt Kongens bord. Selv om jeg ikke akkurat forventer meg noe utdrikningslag i disse omgivelsene, er det altså ikke godt å vite hva Regjeringen kan ha funnet på av overraskelser i forbindelse med kveldens arrangement.

Det aner meg at både ministre og andre politisk engasjerte har helt andre ting fore nå om dagen enn å feire bryllup. Jeg vil derfor takke for at dere, midt i valgkampen, tar dere tid til å feire disse dagene sammen med oss. Takk for at dere har stelt i stand denne storstilte middagen her på Akershus Slott. Ikke minst takk for den generøse gaven til Kronprinsparets Humanitære Fond. Og takk for all støtte og omsorg dere har vist Mette-Marit og meg — og hele den Kongelige Familie. Jeg vet at det er svært mange som har lagt ned mye energi og arbeid i bryllupsforberedelsene. En varm takk til alle som har bidratt!

Å være ung betyr nødvendigvis at en må foreta en del valg. Det er ikke alltid like lett. «Enkelte øyeblikk er valg-øyeblikk for hele livet», sier Bjørnstjerne Bjørnson. Selv om min fremtid synes forutbestemt, kan jeg forsikre dere om at den har vært gjenstand for stadige tanker og funderinger opp gjennom årene. Det samme kan også sies om andre valg jeg har truffet. Ingenting har vært en selvfølge. Heller ikke at Mette-Marit kom inn i livet mitt. Men etter hvert som vi ble bedre kjent, ble det klart for oss begge. Vi ville leve livet sammen.

Jeg vet at valget vårt ikke har vært like enkelt for alle andre. Det må jeg bare respektere. Men jeg vil forsikre dere om at vi begge skal gjøre vårt ytterste for å utøve vår gjerning til beste for landet og det norske folk.

Mette-Marit og jeg ønsker å bygge liv og tjeneste på en kombinasjon av tradisjon og fornyelse. Vi vil gjerne være tradisjonsbærere og ta med oss det beste fra tidligere generasjoner, — tilpasset vår egen tid og situasjon. Alle er vi oppdagelsesreisende i våre liv, og en del erfaringer må hver ny generasjon gjøre.

Det har ikke alltid vært like enkelt å være mine foreldre. Jeg vil i dag gjerne få takke dere, mor og far, for at dere har latt meg få tid og alburom til å finne mitt eget ståsted. Takk for frihet under ansvar. Takk for at dere alltid tok meg på alvor og snakket skikkelig med meg. Takk for at dere alltid omsluttet meg med omsorg og kjærlighet og takk for at alt ikke var staket ut på forhånd, men at jeg fikk velge selv. Og — ikke minst — takk for at dere har tatt så godt imot Mette-Marit og Marius, — og for at dere har vært der for oss og gitt oss støtte og oppmuntring.

Livet består av en del viktige milepæler. Disse dagene vi nå opplever, markerer en betydelig milepæl i Mette-Marits og mitt liv. Noe har vi lært, — og mye mer skal vi komme til å lære. For meg er det slik at det er i møte med enkeltmennesker jeg lærer mest. Det er derfor med stor forventning vi ser frem til å få reise rundt i Norge og møte lokalmiljøer og mennesker i tiden som kommer. Vi gleder oss også til å kunne gjøre en innsats for Norge internasjonalt. Året i Utenriksdepartementet, sammen med våre tidligere opphold i utlandet, har forhåpentlig gitt oss en god plattform for slike oppgaver. Det er med stor ydmykhet og takknemlighet vi går til vår livsgjerning. Jeg føler at jeg er sterkere nå som jeg har fått Mette-Marit ved min side. Vi gleder oss til å ta fatt. Vi gleder oss til i morgen!