• Forhandlingene om enda strengere utslippskrav for klimagasser må komme i gang senest i 2005.

Da må u-landene med, men det blir svært vanskelig.

— Før u-landene vil gå med på noen krav om å redusere utslippene av klimagasser, vil de kreve at industrilandene først må vise at de virkelig gjør noe. Og der har de et poeng, sier Harald Dovland. Han har vært Norges forhandlingsleder under de siste klimakonferansene. Dovland har ingen illusjoner om en enkel vei videre etter at Kyoto-avtalen med mye møye ble halt i land i Marrakesh i Marokko tidligere denne måneden.

— Da vi hadde undertegnet Kyoto-avtalen i 1997, trodde jeg ærlig talt at vi skulle få resten på plass i løpet av et år. Men så tok det fire år.

Det er nesten skremmende å se tilbake på den uendelighet av møter og papirer som har gått med til dette.

Et første skritt

— Og enda er Kyoto-avtalen bare et lite, første skritt. Nå må vi stille oss spørsmålet; hva skal skje etter at Kyoto-avtalen utløper i 2012? Da må utslippene av klimagasser kuttes enda mer hvis vi skal ha håp om å påvirke endringene i klimaet. Samtidig må vi få med flere deler av verden.

— I dag er det bare de såkalte industrilandene som er pålagt forpliktelser om lavere utslipp av klimagasser. Og der har USA attpå til stått utenfor det siste året. Hovedutfordringen blir derfor først og fremst å få med USA igjen, men i de nye rundene er det også nødvendig at u-landene kommer med og påtar seg forpliktelser, sier Harald Dovland.

Nye runder fra 2005

Arbeidet med Kyoto-avtalen ble avsluttet i Marrakesh i Marokko 10. november. Nå gjenstår godkjennelse av den i hvert av FNs medlemsland. Avtalen løper ut i 2012. Innen da skal alle landene har oppfylt sine forpliktelser om reduksjon i utslippene av klimagasser.

— Blant bestemmelsene i avtalen finnes én som sier at de nye forhandlingene om perioden etter 2012 skal begynne sju år før avtaleperiodens utløp. Det vil si senest i 2005, sier Harald Dovland.

— I mellomtiden er det nok å ta fatt på. Det som er helt sikkert, er at dette vil bli et pengesluk av de helt store, sier Dovland.