Hun mottok for mye i nattillegg fra reiser mens hun var statsråd.

– Fordi det aldri har vært min hensikt å motta så mye som en krone ut over det reiseregulativet sier, har jeg betalt tilbake et beløp på 4.680 kroner, sier Devold i en e-post til VG.

Krohn Devolds reiseregninger ble tema for Stortingets kontrollkomité i fjor høst, etter at det oppsto tvil om hun hadde rett til nattillegg da hun var på tokt i Karibia med sjøkrigsskolen på «Statsraad Lemkuhl».

Advokat Ian Kenworthy sier til VG at hun bestemte seg for å gjøre opp for å få saken ut av verden.