I Stortingets muntlige spørretime hevdet Fremskrittspartiets Per Ove Width, som er medlem av forsvarskomiteen, at fregattkjøpet er ute av kontroll og at sluttsummen vil sprekke med minst fem milliarder kroner.

Kontrakten med det spanske verftet Bazan, som nå har skiftet navn til Izar, lød opprinnelig på 17,3 milliarder kroner for fem fregatter av den nye Fridtjof Nansen-klassen. Prisjustert fra inngåelse av kontrakt i 2000 til levering er det snakk om rundt 20 milliarder kroner. Den første fregatten skal leveres i 2005.

Krohn Devold innrømmet at fregattene vil bli utstyrt med et kommunikasjonssystem (Link 16) som ikke var utviklet da kontakten ble inngått, og at dette vil fordyre prosjektet. Men at kostnadene skulle være ute av styring avviste hun bestemt.

— Komiteen har fått alle opplysninger om Link 16 og nye våpensystemer som kan være aktuelle. Fregattkjøpet er godt i gjenge og går som forventet, sa forsvarsministeren.

Hun sa seg svært fornøyd med framdriften for spanske gjenkjøp, der man ved starten på 2003 allerede er oppe i rundt 50 prosent. I kontrakten er det en frist på 2007 for 50 prosent gjenkjøp. Forsvarsdepartementet har krevd fullt gjenkjøp for kontraktssummen, hvilket vil si at det spanske verftet eller andre spanske bedrifter skal utligne kjøpesummen krone for krone ved å plassere kontrakter i Norge, enten i direkte tilknytning til byggingen av fregattene eller hos andre deler av norsk næringsliv.

(NTB)