Mannen er fra Kroatia. Han kom til Norge i 1998 og har vært her siden. I 2000 ble han dømt in absentia til tolv års fengsel for krigsforbrytelser i hjemlandet. Han ble dømt for drap på en mann i Vukovar i Kroatia i 1991.

I høst sendte kroatiske myndigheter en offisiell begjæring til Norge om utlevering av mannen. Kroaten ble derfor pågrepet, og 6. oktober ble han varetektsfengslet i Oslo. Fengslingen ble forlenget, og den går ut fredag neste uke, skriver Aftenposten.

Kripos etterforsker saken fra norsk side. Politiadvokat Espen Skjerven bekrefter at 43-åringen er varetektsfengslet, men vil ikke si noe om på hvilket grunnlag mannen fikk opphold i Norge i 1998.

— Kripos undersøker alle relevante forhold som kan ha betydning for utleveringsspørsmålet, men det er domstolen som må ta stilling til om kriteriene for utlevering er til stede, sier Skjerven.