Gulbrandsen mener sykehuset brukte retoriske knep for å overtale pasientene til å delta i forsøket, som TV 2 fortalte om tidligere denne uken.

To av de 122 pasientene i Oslo universitetssykehus’ forsøksstudie skal ha fått hjerneskade i forbindelse med at det ble tatt vevsprøve av hjernen.

Pål Gulbrandsen er professor i helsetjenesteforskning med kommunikasjon mellom lege og pasient som sitt forskningsfelt. Allerede da han hørte om saken for første gang på TV 2 ble han nysgjerrig på hvordan samtykkedokumentet var formulert, skriver Aftenposten.no.

— Mangelfull info

Etter å ha gått gjennom dokumentet som Oslo universitetssykehus har lagt ut på sin hjemmeside, mener han at mange pasienter i studien ikke har vært balansert informert når de har gitt samtykke til å være med.

— Faktainformasjonen om risiko er mangelfull, sier Gulbrandsen.

Han er ikke spesialist innenfor dette fagfeltet, og han kjenner ikke den reelle risikoen ved å delta i studien, men han reagerer på at prosjektansvarlige selv definerer risikoen som liten, uten å gi pasienten mulighet til å vurdere det.

-  Hverken forekomst eller hva risikoen består i, er beskrevet. Hvis risikoen er en til tre prosent for blødning som følge av biopsitakningen, slik professoren fra Hannover uttalte på TV 2-nyhetene, kan dette vanskelig karakteriseres som en liten risiko i hjernen.

Det mener Gulbrandsen uavhengig av om blødningen lett lar seg kontrollere eller ikke.

Endret prosedyren

På sykehusets hjemmesider opplyses det at man nå har valgt en ny prosedyre for biopsitagning der risikoen for komplikasjoner «selv etter prosedyreendring» er liten (under én prosent).

Gulbrandsen påpeker at sykehuset bruker ordet «komplikasjoner» uten at det forklares hva komplikasjonene består i.

— Generelt vet vi at pasienters forståelse av risiko er dårlig og prosentangivelse er utilstrekkelig.

Professor Gulbrandsen mener de ansvarlige bak studien må ha kalkulert med en nærmest 100 prosent sannsynlighet at blødning vil ramme én av prosjektdeltagerne hvis det var behov for over 100 pasienter med en risiko på én til tre prosent, skriver Aftenposten.no.

- Retoriske knep

Hvis disse tallene gikk frem av prosjektprotokollen, mener han at regional etisk komité eksplisitt burde tatt stilling til om formålet ved studien var viktig nok til å tillate dette.

Også hvordan forespørselen til pasientene er formulert, forundrer professoren.

— Den er preget av retoriske knep som har en overtalende funksjon, sier han og mener også at legene bak studien bruker Rikshospitalets posisjon og erfaring som et ledd i å overtale pasientene.

— Det presiseres at Rikshospitalet i en årrekke har forsket på feltet og at dette har bedret behandlingen. Avsnittet forsøker å styrke pasientens tillit til institusjonen, og det kan diskuteres om det er relevant eller til og med galt at det står, sier Gulbrandsen.

- Fikk god informasjon

Odd Christian Bull er med i forsøket der legene har tatt vevsprøve av hjernen.

Bull kjenner seg ikke igjen i kritikken til Pål Gulbrandsen, og mener at han fikk god informasjon før inngrepet.

67-åringen fra Nesøya i Asker opplever at han ble godt ivaretatt av legene. Neste uke skal han på kontroll.

— Jeg er så heldig å være en av de 122 pasientene det forskes på i forbindelse med på hydrocephalus, sier han, men legger til at det er dypt beklagelig at to av pasientene har fått alvorlige hjerneskader etter inngrepet.

Odd Christian Bull sier han ble tydelig informert om risikoen, og leste gjennom og underskrev samtykkeerklæringen da professor Per Kristian Eide spurte ham om han ville være med på prosjektet, skriver Aftenposten.no.

Full tiltro til legene

— Jeg er nemlig så glad for at noen forsker på min tilstand, og har 100 prosent tillit til doktor Eide og hans kolleger.

Bull forklarer at for å måle trykket i hjernen måtte det et mindre inngrep til, og det var under dette inngrepet at vevsprøven ble tatt med hans godkjennelse.

— Det er mitt inderlige håp at de to tragiske hendelsene ikke fører til at forskningsstudien stanses. Eneste måten å komme videre på, er jo å innhente så mye informasjon som mulig. Jeg er imponert over, og har full tillit til Per Kristian Eide, sier Bull.

Oslo universitetssykehus ønsker ikke å kommentere kritikken fra Pål Gulbrandsen.

—  Vi henviser til våre to toppsaker på nettsiden til OUS og at saken er til vurdering i Helsetilsynet. Utover dette har vi ingen kommentar til saken, svarer kommunikasjonsavdelingen ved OUS.