Høie, som er ansatt ved Høgskolen i Stavanger, mener de svake elevene kommer dårlig ut på skoler som bruker nye pedagogiske metoder, og at disse skolene har et større antall svake elever, ifølge Stavanger Aftenblad.

Høie har undersøkt skoler som har drevet utstrakt bruk av prosjektarbeid, undervisning basert på kontrakter og der elevene har hatt ansvar for egen læring.

— Elever som er lite motivert for læring, kan ikke ha ansvar for å lære seg selv. De trenger å bli styrt, sier Høye.

Jo mindre ressurssterke og motiverte elevene er, jo viktigere er det med struktur. Deretter kan man begynne med prosjektarbeid og ansvar for egen læring, mener Høie. Han mener det er fornuftig at den nye stortingsmeldingen satser på basiskunnskap, og at det legges opp til lokal styring.

— Ingen metoder skal bli trædd nedover hodene på motvillige lærere. De skal ta utgangspunkt i de læringsformene de føler er naturlige. Vi skal utvikle skolen og bruke nye metoder, men vi må aldri hive alt det gamle på båten, sier Høie til Stavanger Aftenblad.