Hun er bare passe fornøyd med regjeringens krisepakke på 20 milliarder kroner. Mesteparten av pengene går over kommunebudsjettet, og skattegrepene er for beskjedne, mener hun.

– Alle monner drar, selvfølgelig, men dette ble litt lite. Kommunene sliter med høyere kostnader etter de siste lønnsoppgjørene, og mye av pengene i denne pakken vil bare dekke opp kostnadsveksten, sier Elisabeth Holvik til NTB.

Hovedgrepet regjeringen gjør på skattesiden er å la bedrifter, som går fra overskudd til underskudd på grunn av krisen, få skyve skatteutgifter foran seg til tidene blir bedre.

– Utsatt skatt er positivt, men det er bare midlertidige penger til bedriftene. Generelle tiltak, som kutt i arbeidsgiveravgiften og endring i avskrivningsreglene for bedriftenes utstyr, vil stimulere bedriftene til å beholde de ansatte, sier hun.