— Det er en begynnelse, men ikke tilstrekkelig, sier den tidligere svenske statsministeren om klimaforliket i Stortinget torsdag.

Og han legger til:

— Fem øre påslag på bensinavgiften er egentlig ingenting.

Persson fikk i fjor Sofie-prisen for sitt miljøengasjement. Torsdag var han i Norge og i Stjørdal for å snakke til bondekolleger under Samvirkets temakonferanse.

Også her kom Persson inn på klima, da han slo fast at bønder i hele Europa kan bidra til å redusere klimautslipp, ikke minst ved å utnytte skogen til energiproduksjon. Men da må økonomien for bøndene bli bedre, la han til.

Norge har ikke så mye å skryte av klimamessig, ifølge Persson:

— Det første Norge må gjøre, er å slutte å sløse med energi. Ikke minst med elektrisitet. I Sverige har vi kommet mye lengre med å varme opp hus med bioenergi og fjernvarme enn i Norge. Dere må begynne å legge om dette. Elektrisiteten må brukes til transport – ikke til oppvarming av dårlig isolerte hus, sier han til Nationen.

Han sier også at det ikke er tvil om at strøm både vil og må bli dyrere.

Persson mener at investeringene i utviklingen av en elbil er noe av det mest fornuftige som har skjedd i norsk industri de siste 10-20 år.

— Det er ikke verdens beste, eller for den saks skyld vakreste bil. Men det er framtida, sier han.

Lillebø, Jan M.