• Vi beveger oss relativt langt bort fra fredsbegrepet, når vi ser tilbake på de senere års tildeling av fredsprisen.

Det er Inger-Marie Ytterhorn som ordlegger seg slik. I åtte år har hun representert Frp i Stortingets Nobelkomité og har fire år igjen av åremålet.

Hun har vært med på å tildele fredsprisen til bl.a. kenyaneren Wangari Maathai i 2004 for hennes arbeid for «bærekraftig utvikling», ikke minst for å bevare regnskogen. I 2006 gikk prisen til Muhammad Yunus og Grameen Bank i Bangladesh, som en anerkjennelse for at de gir fattige og ubemidlede låntakere en sjanse.

Noe betenkt

Ytterhorn ønsker slett ikke å distansere seg fra disse tildelingene, selv om hun på prinsipielt grunnlag er noe betenkt over at selve fredsbegrepet er blitt tøyd noe langt.

— Ved de personene og institusjonene som er hedret har vi etter min mening fulgt intensjonene i Alfred Nobels testamente. Det er jo strengt tatt ikke så mange vi ville hatt å velge mellom hvis vi skulle holdt oss slavisk til det som står der om at prisen skal gå til personer som har bidratt til å redusere hæravdelinger eller som har deltatt på fredskongresser, sier Inger-Marie Ytterhorn.

Fremmed fugl?

— Føler du deg med din partibakgrunn som en fremmed fugl i Nobelkomiteen?

— På ingen måte. Det er fremfor alt en stor ære. Men det er noe arbeidskrevende med tanke på bl.a. å sette seg skikkelig inn i begrunnelsen for alle som blir foreslått. Denne gang var det 181 kandidater.

— Det er unektelig stor politisk spennvidde mellom deg og SVs Berge Furre?

— Ja, men det er samtidig veldig givende diskusjoner, sier Inger-Marie Ytterhorn som til daglig arbeider som spesialrådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. I perioden 1989-93 var hun stortingsrepresentant fra Hordaland.

Undrende og kritisk

Flere av Fremskrittspartiets representanter i Stortinget uttalte seg øyeblikkelig både undrende og kritisk til valget av fredsprisvinnere denne gang. En av dem var Hordalands-representanten Gjermund Hagesæter:

— Vi synes det er spesielt å gi prisen til Al Gore for å ha laget en klimafilm som er subjektiv, ensidig og full av udokumenterte påstander. Denne tildelingen låser fast debatten i et spor der de som har andre meninger enn Al Gore og FNs klimapanel, blir tiet i hjel, sa Hagesæter.

Morten Høglund, som sitter i utenrikskomiteen, uttrykte håp om fredsprisen ikke fører til at miljødebatten fryses rundt Al Gores filmprosjekt.

— Det er vel så mye en underholdningsfilm som et vitenskapelig bidrag i klimadebatten. At Nobelprisen deles ut på bakgrunn av dette er uvanlig, mente han.

HAR FULGT INTENSJONENE: FrPs Inger-Marie Ytterhorn har sittet i Stortingets Nobelkomité i åtte år, og har fire år igjen av åremålet. Hun er betenkt over at fredbegrepet er blitt tøyd noe langt. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND