SV fortsetter å presse regjeringen til å føre en mest mulig USA-kritisk forsvarspolitikk. Det er muligheten for at norske F16-fly kan bli brukt i den USA-ledete krigen mot terror (Operation Enduring Freedom) i Afghanistan som får SV-lampene til å lyse rødt.

Bør ikke sende jagerfly

I en resolusjon fra SVs landsstyre heter det at norske styrker «ikke under noen omstendighet skal være en del av Operation Enduring Freedoms krigføring».

SV mener at «deltakelsen med F16-fly i Afghanistan kan sette det norske bidraget i en gråsone mellom aggressive og defensive operasjoner. Norge bør derfor i fremtiden bidra på andre måter».

Sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa sier at «SV ikke ønsker noen form for sammenblanding mellom USA-ledete OEF og NATO-styrken ISAF».

Gjensidig støtte

Regjeringen har som kjent sagt ja til å sende 3 eller 4 F-16 jagerfly til NATO-styrken ISAF i Afghanistan. NATO styrker sin tilstedeværelse i takt med at den USA-ledete Operation Enduring Freedom (OEF) trappes ned.

I Soria Moria-erklæringen har de tre regjeringspartiene slått fast at all militær aktivitet i utlandet er betinget av FN-mandat, noe ISAF har, men ikke OEF.

En avtale mellom OEF og ISAF åpner for gjensidig flystøtte. For SV er det helt avgjørende at ISAF ikke planlegger operasjoner med USA-støtte, og at enhver amerikansk involvering i ISAF-operasjoner har preg av krisestøtte.

Så langt har ISAF-styrken ikke hatt egne jagerfly til disposisjon i Afghanistan. Ved behov har amerikanske jagerfly støttet NATO-stryken på bakken. Det har også norske soldater hatt gleden av.

Problematisk med flystøtte

SVs forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jacobsen, sier at han på besøk i Afghanistan ble orientert om at norske soldater ba om flytstøtte fra USA i en truende situasjon. F-16-flyene slapp ingen bomber, fordi den blotte tilstedeværelsen virket avskrekkende nok på den truende krigslorden i de afghanske fjellene.

Jacobsen erkjenner at det igjen kan bli aktuelt å be om USA-støtte, selv om NATO sender sine egne F-16-fly.

— Det er ikke uproblematisk å be om flystøtte fra USA, men det er like fullt akseptabelt. Jeg håper imidlertid at NATO-operasjonen er såpass defensiv at soldatene ikke kommer i situasjoner hvor det er nødvendig å be om flystøtte fra USA. USAs OEF er aggressivt, oppsøkende, mens det er ISAFs rolle å dysse konflikter mer ned, sier Jacobsen.

Skal ikke trenge USA-støtte

Ingrid Fiskaa peker på at det faktum at NATO sender F-16-fly peker i retning av noe annen enn en ren defensiv operasjon.

— Det kommer aldri til å være SV-politikk å sende jagerfly til utlandet, slår hun fast.

  • Men likevel kan det oppstå en situasjon hvor norske soldater trenger støtte fra amerikanske F-16-fly. Hvordan stiller SV seg til det?

— ISAF-styrken skal ikke trenge amerikansk støtte. Hvis de gjør det, betyr det at de er involvert i kamphandlinger av offensiv karakter og det skal en fredsbevarende styrke ikke være involvert i, sier Ingrid Fiskaa.