Telefonen stod knapt stille. På knappe to timer ringte over 40 personer til Bergens Tidende for å si sin mening om fastlegeordningen. Seksjonsleder for helse i Bergen kommune, Harald Aasen, var tilstede for å svare på spørsmål. Men det meste var kritiske bemerkninger på den nye ordningen.

Henvisningsplikten

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) er kritisk til følgene av fastlegeordningen, og vurderer å endre systemet. Ordningen har blant annet ført med seg et byråkratisk henvisningssystem for spesialistbehandling.

— Den henvisningsordningen som er kommet i forbindelse med fastlegeordningen, og slik den nå praktiseres, er blitt svært firkantet. Den krever tid og ressurser både av pasienter, pårørende og leger, som jeg synes er ganske meningsløst, sa helseministeren til TV 2 onsdag kveld.

Han har nå bedt legeforeningen om å ordne opp.

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) går nå inn for endringer i reformen.