Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Ørnulf Steen, mener kirken ikke bør døpe asylsøkere som ikke har fått svar, eller har fått avslag, på søknader om opphold i Norge.

I en pressemelding skriver rådet at advarselen kommer på bakgrunn av den siste tids oppmerksomhet omkring dåp av asylsøkere, og «gis først og fremst av hensyn til personene selv». Det er farene asylsøkerne kan bli utsatt for i hjemlandet, om de blir returnert og konverteringen gjort kjent, Norges Kristne Råd advarer mot.