– Vi er ikke glade for denne uttalelsen, den er omdømmemessig uheldig for hele næringen, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) til NTB.

Osland mener imidlertid at uttalelsen er langt fra så prinsipiell som både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet mener.

– Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av denne uttalelsen. Det har vært ulike produkter, ulike kunder, ulike tidspunkter for investeringene og ulike tilbydere, sier Osland.

Bankklagenemnda har brukt over et år på å behandle saken som Ivar Petter Røeggen hadde anlagt mot DnB NOR. Banknæringens to medlemmer i nemnda ga DnB NOR full støtte, mens flertallet på tre ga Røeggen medhold. Leif Osland ser ikke bort fra at det vil komme en rekke saker om sammensatte produkter opp for retten i tiden som kommer.

– Det kan være en trygghet både for kundene og bankene at ansvarsforholdet blir rettslig avklart, sier Osland.

Selv om FNH viser til at lånefinansierte spareprodukter i snitt har hatt en avkastning på 2 prosent, er tapene til tusenvis av norske sparekunder anslått til rundt 14 milliarder kroner.

– Det har vært en erkjennelse i næringen at omfanget av lånefinansiering har vært for stort. Vi har tatt selvkritikk når det gjelder rådgivningen i forbindelse med lånefinansieringen, sier Osland.

FNH har takket ja til å delta på et møte med Forbrukerrådet for å drøfte situasjonen. Møtet finner sted i begynnelsen av februar.