Ifølge Sagen er problemet skipsmotorenes kjøleanlegg. De er konstruert slik at de kan få problemer ved manøvrering i dårlig vær, melder NRK.

Det var svikt i kjølesystemet som førte til at MS «Midnatsol» kom i havsnød i desember 2003. Over 100 passasjerer måtte gå i livbåtene etter at skipet hadde fått motorstopp.

Etter nestenforliset krevde Stiftelsen Skagerrak at det ble nedsatt en uavhengig undersøkelseskommisjon for å granske hva som egentlig skjedde. Etter flere runder er kravet om gransking avvist av både Sjøfartsdirektoratet, Riksadvokaten og Justisdepartementet, skriver NRK.

Sagen, som i mange år var inspektør i Veritas, overleverte sin rapport til Sjøfartsdirektoratet onsdag.

Han har bedt departementet definere hva som kan betegnes som et godt system for kjøling av store skipsmotorer. De nyeste hurtigrutene har enkle kjølesystemer, mens det ifølge Sagen burde være doble.

Direktør Torkild Torkildsen i TFDS sier at de vil studere Sagens rapport med interesse. I en pressemelding understreker rederiet at en samlet maritim/teknisk ekspertise står bak de tiltakene som er gjennomført, og at sikker drift har høyeste prioritet i TFDS.