– Jeg er veldig bekymret, sa Yvo de Boer, lederen for FNs klimasekretariat på en pressekonferanse klokken halv seks i morges (norsk tid).

Les også: Håper på klimavalg i USA

Et av stridspunktene er om Bali-møtet skal vedta en målsetting om at de rike industrilandene måtte kutte sine utslipp med 25-40 prosent. Det er også uenighet om flere tekniske spissfindigheter i slutt-dokumentet.

USA er det eneste av de rike industrilandene som motsetter seg et slikt tallfestet mål som rettesnor for en ny klimaavtale, som etter planen skal vedtas i København om to år.

Korthus

– Hele korthuset er i ferd med å rase sammen, sa en alvorlig de Boer på pressekonferansen.

Han sier den absolutte tidsfrist for å komme til enighet, er klokken 12 lørdag formiddag (lokal tid). Forklaringen er at sluttdokumentet må oversettes til seksti språk før det skal vedtas.

Yvo de Boer har nå gitt en minister-gruppe i oppdrag å jobbe frem et utkast som landene kan samle seg om. FNs klimasjef sier det hviler et stort ansvar på ministerne på Bali.

– Det blir svært vanskelig for politikerne å reise herfra uten å ha levert svar på utfordringene som FNs klimapanel har gitt dem, sa de Boer.

— Fortsatt optimist

Statsminister Jens Stoltenberg frykter klimavedtakene på Bali blir mindre ambisiøse enn Norge ønsker. I dag hadde han møter med Australias nye statsminister Kevin Rudd, Indonesias president, FNs generalsekretær og statsministeren i Papua New Guinea.

– Jeg er fortsatt optimist for å få til et forhandlingsmandat, men er i tvil om hvor ambisiøst det blir, sier Stoltenberg.

Han sier det er avgjørende å få USA og Kina med fordi de to stormaktene alene står for 40 prosent av verdens totale ut-slipp.

Ifølge FNs klimapanel må industrilandene kutte sine utslipp med 25 til 40 prosent innen 2020 dersom vi skal unngå en global oppvarming på mer enn 2 grader. EU og Norge vil vise til det i vedtaket fra Bali, som rettesnor for hva som bør være ambisjonsnivået i en ny avtale.

Statsminister Jens Stoltenberg slåss for å få CO2-lagring med i en ny avtale. Den kampen ser ut til å være tapt, iallfall i denne omgang.

Scanpix