Mannen havnet under en båt som kantret i forbindelse med militærtrening utenfor Tofte i Oslofjorden.

En lege var til stede, og startet umiddelbart førstehjelp. Mannen var bevisstløs da han ble fraktet til Ullevål universitetssykehus med Forsvarets Bell-helikopter. Det ble også gjennomført hjerte— og lungeredning under transporten til Ullevål.

Ifølge Hovedredningssentralen ble det først bedt om assistanse fra et Sea King-helikopter, deretter ble det anmodet om luftambulanse fra Oslo, før det viste seg at det nærmeste helikopteret var Forsvarets egen Bell-maskin.

Ulykken skjedde mellom Jeløya ved Moss og Tofteholmene på Hurumsiden. 25-åringen tjenestegjør ved Hærens Jegerkommando.

Ulykken vil bli gransket av en militær undersøkelseskommisjon.