Stillingen tilhører det politisk nøytrale embetsverket som blir sittende uansett hvilket politisk parti som har regjeringsmakten.

Morten Søberg (39) jobbet som rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe da han ble plukket ut blant 21 søkere til stillingen som taleskriver for statsråden og øvrig politisk ledelse i Kommunaldepartementet sommeren 2007.

Les også: Mer bråk for Haga

– Overtramp Høyres nestleder Per-Kristian Foss kaller ansettelsen et overtramp og sier til VG at «dette er en uhørt politisk praksis».

– Tenk om det nå skulle bli regjeringsskifte, og så skulle jeg sitte der med en taleskriver fra Sp? Det setter ham i en umulig situasjon, om statsråden i en enda mer umulig situasjon. Dette er et overtramp i forhold til skikk og bruk i Norge, sier Foss til avisen.

Carl I. Hagen (Frp) er også kritisk og sier at det er viktig å finne ut om Haga hadde noe med ansettelsen å gjøre.

Forsvarer Ifølge VG førte ansettelsen til sterke reaksjoner internt i departementet, og flere avisen har vært i kontakt med, trodde Søberg var en del av den politiske ledelsen.

Men departementsråd Eivind Dale i Kommunaldepartementet forsvarer ansettelsen. Han sier at Søberg fikk jobben ut fra kvalifikasjonene, både de formelle og erfaringen hans, inntrykket han gjorde under jobbintervjuet, og en praktisk prøve.

– Pinlig nøyaktig Haga sier til VG at ansettelsen ble håndtert pinlig nøyaktig av embetsverket i Kommunaldepartementet, nettopp fordi Søberg kom fra Sps stortingsgruppe.

Hun avviser at hun ba ham om å søke jobben, og sier at politisk ledelse ikke hadde noe å gjøre med ansettelsen ut over at hun har det formelle ansvaret.

Søberg har ikke ønsket å kommentere saken overfor avisen.