• Bondevik-regjeringen utøver svært uklokt politisk skjønn når den hemmeligholder så viktig miljøinformasjon.

ATLE ANDERSSON

Det sier advokat Harald Hove til BT. Venstre-politikeren og offentlighets-eksperten ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som for halvannet år siden la frem forslag til endringer i offentlighetsloven. Om kort tid fremmer regjeringen sin proposisjon om endringer i loven som skal sikre innbyggerne innsyn i den offentlige forvaltningen.

BT skrev i går at Olje— og energidepartementet nekter å offentliggjøre miljøvurderinger fra fagmyndigheter som Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning. Hemmeligholdet skjer i forbindelse med utlysingen av den 19. konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel.

«Interne notater»

Fraværet av åpenhet betyr i praksis at den norske offentligheten ikke får innsyn i de vurderinger som SFT har gjort rundt miljøkonsekvensene av å åpne blokker i Barentshavet og Norskehavet for oljeboring. Regjeringen begrunner hemmeligholdet med at SFT-vurderingene er «interne arbeidsnotater».

Advokat Hove mener det såkalte meroffentlighetsprinsippet tilsier at vurderingene fra fagmyndigheten SFT bør være åpne for innsyn.

— Det må være ganske klart at nettopp denne type faglige vurderinger er svært nyttige bidrag til debatten om saker av stor offentlig interesse. Dokumenter som dette fra SFT inneholder viktig kunnskap som gir innbyggerne muligheter til både å vurdere og kontrollere de politiske beslutningene, sier Hove til BT.

Med tyngde

Hove er ikke i tvil om at forslaget til endringer i offentlighetsloven, som han på vegne av lovutvalget selv overleverte justisminister Dørum i desember 2003, vil sikre innbyggerne adgang til den miljøinformasjonen som de nå nektes innsyn i.

Venstre-politikeren satt på Stortinget i 1998 da det ble vedtatt at meroffentlighetsprinsippet skal praktiseres med tyngde, ikke minst i saker av stor offentlig interesse.

«Holdningsendring»

Hove viser også til at Bondevik I-regjeringen i etterkant av stortingsbehandlingen sendte ut rundskriv til forvaltningen med instruks om å innskrenke bruken av unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven.

Da den 17. konsesjonsrunden ble utlyst høsten 2001, var miljøvurderingen fra Statens forurensningstilsyn offentlig. I gårsdagens BT forklarte informasjonssjef Sissel Edvardsen i Olje- og energidepartementet dette med at det da ble «begått en feil».

— Jeg tror ikke åpenheten i 2001 skyldtes «en glipp». Jeg mener vi nå snarere ser resultatet av en beklagelig holdningsendring, sier Hove.

Sellafield-parallell

Hove synes det er trist at en regjering der Venstre er med, praktiserer hemmelighold rundt en av de miljøpolitiske fanesakene.

— Det er kjedelig, men jeg føler meg rimelig trygg på at dette ikke ville skjedd i et departement der Venstre satt med statsråden, sier Hove.

Han varsler imidlertid at han på bakgrunn av gårsdagens BT-artikkel, vil ta kontakt med sentralt plasserte partifeller for å få slutt på hemmelighetskremmeriet rundt miljøvurderingene av oljeutvinning i Barentshavet.

Hove peker også på at Norge har krevd åpenhet fra britisk side om den radioaktive forurensningen fra Sellafield-anlegget.

— Det svekker vår sak overfor andre lands myndigheter når vi selv hemmeligholder viktige miljødokumenter, sier Harald Hove.