– Det er ubetenksomt og svært uheldig at jurister vurderer om en slik dom er riktig før den er rettskraftig, sier han til Dagbladet. Stabell er formann i Advokatforeningens strafferettsutvalg.

Han viser til at vurderingene kommer fra jurister som ikke har fulgt saken i rettssalen, men som baserer seg på domspremissene og referater i mediene.

– For å avsi dom i en sak er det grunnleggende å se de tiltalte, høre deres og vitnenes forklaringer og se deres opptreden i retten, sier Stabell, som også legger til at han ville blitt sur dersom han som dommer hadde sett dommen slaktet av utenforstående advokater bare timer etter at den var falt.