Den 44 år gamle oljearbeideren fra Rogaland omkom etter å ha blitt truffet av en rundt 100 kilo tung rørbit som falt ned på dekket der han jobbet. Tre ansatte fra Oljedirektoratet (OD) reiste til "Byford Dolphin" samme kveld som ulykken skjedde for å avklare hendelsesforløp og ansvarsforhold.

Ifølge Stavanger Aftenblads nettutgave har granskingen avdekket følgende forhold:

  • Mangelfull planlegging i forbindelse med arbeidsforberedelser og praktisk iverksetting av tiltak.
  • Brudd på prosedyrer.
  • Mangelfull orden og ryddighet.
  • Utilfredsstillende kommunikasjonspraksis.
  • Upresis praksis for utføring av parallelle operasjoner og arbeid på ulike nivå.
  • Utilstrekkelig tildekning av åpninger i dekk og over arbeidsområder.

"Byford Dolphin" var på oppdrag for Esso på Sigynfeltet i Nordsjøen da ulykken skjedde. Esso er operatør på feltet, men Statoil er kontraktør og utfører boretjenestene for Esso. Riggen eies av Fred. Olsen Energy-selskapet Dolphin AS.

Ingen hos riggoperatøren Dolphin ønsker å kommentere saken før granskingsrapporten som lages sammen med Esso og Statoil foreligger, skriver Stavanger Aftenblads nettutgave.

OD kritiserte også forholdene på riggen i 1997. Da påpekte direktoratet manglende vedlikehold, dårlig oppfølging av sikkerhetskrav og brudd på reglement. Dette førte til at riggen måtte gå til land for total overhaling.

"Byford Dolphin" ble bygd under navnet "Deep Sea Driller" i 1973, og ble landskjent i mars 1976 da den havarerte utenfor Fedje mens den var under slep til Bergen. Seks mennesker omkom i ulykken.

(NTB)