Kvarme sa onsdag til NRK at det likevel ikke er sikkert at homofile Svein G. Josefsen vil få vikarjobb i Oslo bispedømme.

– Jeg konstaterer at biskopen har reist utenlands, noe jeg synes er meget uheldig i denne situasjonen. Det er også meget uheldig at det er blitt så mye usikkerhet om denne saken, sier nestleder Villa Vahl Stranger i Oslo bispedømmeråd til Aftenposten.

Oslo-biskopens tur med en gruppe feltprester til Washington har vært planlagt i lang tid.

Stranger ønsker ikke å kommentere Josefsen-saken ytterligere.

Leder Frode Lagset i Fagforbundet TeoLOgene som organiserer Josefsen, sier til NTB at han oppfatter biskopens siste uttalelser som svært uheldige.

– De har først og fremst en trakasserende og mobbende virkning på Josefsen, mener Lagset.

FÅR KRITIKK: Biskop Ole Christian Kvarme burde ikke reist vekk mens striden rundt ansettelsen av en homofil vikarprest pågår som verst, mener nestlederen i bispedømmerådet.
Larsen, Håkon Mosvold