Det er en bestemt setning i Høyesteretts dom i den såkalte Sjølie-saken Dørum reagerer på. Der heter det:

«I sin alminnelighet kan tilslutning til nazistisk ideologi ikke uten videre antas å omfatte aksept av masseutryddelse eller andre systematiske og alvorlige voldshandlinger overfor jøder eller andre grupper.»

Jødehets

Nynazisten Sjølie hadde under en demonstrasjon i Halden uttalt følgende:

«Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.»

Høyesterett frikjente Sjølie for brudd på rasismeparagrafen.

— Jeg kommenterer ikke selve dommen. Som Venstremann har jeg stor respekt for maktfordelingsprinsippet. Den utøvende, lovgivende og dømmende makt er tre uavhengige pilarer. Når Høyesterett taler som domstol har de absolutt autoritet, men når dommerne taler som historikere, da reagerer jeg som borger, sier Dørum.

Masseutryddelse

Og justisministeren la til:

— Vi kan ikke akseptere historieløshet i det åpne rom uansett hvor den kommer fra.

Det Dørum mener er at det er en klar sammenheng mellom tilslutning til nazismen som ideologi og det å akseptere masseutryddelse av jøder og andre grupper

I et intervju med Bergens Tidende etter talen var Dørum opptatt av å trekke en tydelig linje mellom det å kommentere selve dommen, og det å kommentere en setning i dommen.

— Det er ikke første gang jeg har kommentert historieløshet i denne sammenhengen. Det har jeg gjort lenge.

— Men stiller du deg ikke lagelig til for hogg når du som justisminister kommenterer dette?

— Jeg kommenterer ikke dommen. Jeg kommenterer en setning som jeg reagerer på, og det må jeg kunne gjøre som borger, sier Dørum.

Må forstå historien

— Jeg har vært svært bevisst på ikke å kommentere selve dommen når jeg har fått spørsmål om det. Jeg har svart at jeg er overrasket, og nøyd meg med det.

For Høyesterett og alle andre som ikke ser denne sammenhengen mellom nazistisk ideologi og tilslutning til masseutryddelse av jøder har Dørum et svar:

— Jeg skal gjøre mitt for å skaffe penger til Holocaust-museet i Oslo. Ikke for å dyrke historien, men for å forstå den og være ydmyke i forhold til den.