ARNE COLLIANDER Frogner

Sokken ble funnet av en politihund under søk rundt kårboligen halvannet døgn etter trippeldrapet. Hunden hadde den oransje sokken i snuten. Da politimannen tok hånd om den, puttet han den i lommen, uten å tenke på å sikre den ved å plassere den i en plastpose.

Avdelingsingeniør Knut E. Sjåstad fra Kripos slo fast at sokken kan ha vært anvendt på åstedet.

— Fiber som er funnet på åstedet, er etter all sannsynlighet fra den samme sokken, fastslo Sjåstad.

Kripos har sendt sokken til undersøkelser i både Sverige og Tyskland, men har ikke klart å finne ut hvor garnet i sokken stammer fra.

En av Orderud-ekteparets forsvarere viste til et oppslag i Dagbladet og Aftenposten om at sokken stammet fra Balkan, og spurte Sjåstad om dette.

— Vi har ikke belegg for å slå fast det, svarte han.

Deretter gikk Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, løs på måten Kripos hadde testet og analysert sokken. Han viste blant annet til at Kripos ikke hadde foretatt innvendige undersøkelser av sokken, og sådde tvil ved om sokken i det hele tatt hadde vært i bruk av en av gjerningspersonene.

Sorenskriver Tond Våpenstad grep etter hvert inn, og avskar Sullands angrep mot Kripos konklusjoner.

— Vi kan ikke sitte her og bruke tid på hvordan Kripos arbeider. Vi må forholde oss til hva som blir lagt frem, og kan ikke sitte her å være etterforskere, slo Våpenstad fast.