Fagforeningsleder Bjørn Enge stiller spørsmål ved om det med bakgrunn i politidistriktets dårlige økonomi er fornuftig bruk av pengene, skriver Adresseavisen.

— Vi har uniformerte tjenestebiler som skulle ha vært skiftet ut for et år siden. Vi har 25-30 ubesatte stillinger, og da setter jeg et stort spørsmålstegn ved å kjøpe en ny tjenestebil til politimesteren, sier Enge.

Politimester Marum forsvarer kjøpet med å vise til at bilen primært er innkjøpt for eskortekjøring, noe som krever spesialutstyr som fordyrer bilen. I et brev til fagforeningen vises det til at politidistriktet i fjor hadde betydelige utgifter til leie av biler fordi man ikke hadde en bil som også kunne brukes til VIP-kjøring.

— Jeg synes ikke begrunnelsen for å kjøpe den nye VIP-bilen er god nok. Jeg mener man skulle ha vurdert midlene brukt til andre formål, sier Enge.