Av de 21 kommunene i landet der Venstre oppnådde mer enn 15 prosent ved kommunevalget, ligger ti kommuner i de tre fylkene. Seks av partiets åtte ordførere kommer fra de tre fylkene. Det er i disse tre fylkene Venstre gjør det aller best.

Av de 90.000 stemmene Venstre fikk ved kommunevalget i 1999 ble 21.700 avgitt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det utgjør 24,1 prosent av samtlige Venstre-stemmer.