Hvert år bruker Norge nesten 20 milliarder kroner på internasjonal bistand. Riksrevisjonen mener at Utenriksdepartementet (UD) mangler oversikt over misbruk av pengene. UD har ikke gode nok rutiner for å avsløre misbruk, underslag og korrupsjon, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har gått gjennom håndteringen av mulige korrupsjonssaker. Departementet får strykkarakter.

– Vi er helt enige i at det er behov for en sentral oversikt over alle tilfeller av korrupsjon, sier prosjektleder for UDs antikorrupsjonsprosjekt, Nils Haugstveit til TVNORGE.

Kritikken kommer fram i det såkalte dokument 1, som er til behandling i Stortinget.

Bistandsminister Erik Solheim (SV) deler bekymringen.

– Vi er nødt til å få en ny kultur rundt dette, både i Norge og internasjonalt. Det skal være nulltoleranse overfor korrupsjon, sier Solheim.