Både Høyres Inge Lønning og Lars Sponheim (V) hevdet at det manglet en overordnet informasjonsstrategi fra første dag. Landbruks— og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) og helseminister Sylvia Brustad (Ap) avviser kritikken. De viser til at det vil bli foretatt en grundig ekstern gransking av hele saken, og at informasjonen vil stå sentralt i denne evalueringen.

Etterlyser klarhet – Det bør komme helt klare regler om hvilken statsråd som bør ha ansvaret for informasjonsvirksomheten. Ansvaret bør plasseres hos helseministeren. Dette handler til sjuende og sist om folks helse, sier Lønning.

Jo større usikkerheten er, jo viktigere mener han det er at det blir tatt et overordnet informasjonsansvar.

– Informasjonssiden ble håndtert nokså amatørmessig. Jeg er forundret over at det ikke ble lagt større vekt på dette helt fra begynnelsen av. Forbrukerne har grunn til å spørre seg hvem som har ansvaret. For meg virker det som om at det var tilfeldig hvem som opptrådte, sier Lønning til NTB.

Riis-Johansen har full forståelse for at saken har virket forvirrende og har skapt usikkerhet hos mange. Han avviser at politikerne burde ha grepet roret og overtatt informasjonen fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Både han og Brustad mener at politikerne ikke har forutsetninger for å overprøve fagfolkenes vurderinger.