Olav Garvik

Men miljøsaker blir mye tøffere enn EU-saken. Den ser hun overhodet ikke som hinder for regjeringssamarbeid.

— Jens og jeg har en god tone oss imellom, sier SV-lederen avslappet og bekrefter til punkt og prikke det Stoltenberg selv uttalte til Bergens Tidende lørdag.

Jo da, de har åpenbart funnet melodien og er fast bestemt på å vippe Høyre av pinnen neste høst. Kristin Halvorsen er mentalt forberedt på å bli historiens første SV-leder som sammen med partifeller erobrer regjeringskontorer.

Hun virker trygg og forventningsfull der hun sitter og småspiser av salatskålen på Theatercaféen. Det skorter absolutt ikke på godt kvalifiserte SV-ere som er etlet til å bli statsråder, forsikrer hun.

Utenriksminister fra SV?

— Hva kan du selv tenke deg å bli?

Hun ser rolig, men bestemt på BT-medarbeideren og lirer av seg det sedvanlige «ingen kommentar.» Deretter kommer smilet. Ingen lurer henne . Men posten som utenriksminister kan vel ikke en SV-er ha, uten å få for mange skrupler med sitt NATO-nei?

Der tar vi likevel feil. Ifølge Halvorsen er det ingenting i veien for at Norges neste utenriksminister tilhører SV.

— Det er vel opplest og vedtatt at Jens skal være statsminister?

— Ingenting er avgjort. Heller ikke det, sier hun alvorsfylt og kniper leppene sammen. Hun later som det blir et sentralt forhandlingsspørsmål.

Gustavsen og Haakon Lie

— Tror du ikke at de gamle arvefiendene Finn Gustavsen og Haakon Lie vil gå i spinn når de hører at du og Jens skal slå pjaltene sammen?

Hun forsøker å overhøre spørsmålet, og minner om at det har vært en lengre modningsprosess i SV, der det i dag er et utbredt ønske om å få en flertallsregjering sammen med Ap og Senterpartiet. Også SV-ere er lei av en regjering som i dag «driver for vær og vind», som hun sier.

— En slik samarbeidsregjering kan føre til nye prosesser i politikken, for vi har den styrken at vi som SV-folk ikke har bekledd regjeringskontorene før. De tre partiene har også godt av å bryne seg på hverandre.

EU-saken ikke noe hinder

— Rygger du heller ikke tilbake med tanke på å finne en felles holdning i EU-saken?

— Overhodet ikke. Den saken skal vi greie å løse. Slik jeg ser det nå, kommer ikke EU-spørsmålet til å bli saken over alle andre saker. Velgerne vil heller ikke se slik på det når vi nærmer oss valget. For noen måneder siden trodde jeg riktignok at både Arbeiderpartiet og Høyre ville kjøre den frem uten å nøle. Men nå kan jeg ikke se at den saken blir noe hinder for et regjeringssamarbeid, sier Kristin Halvorsen.

— Men strid om gasskraftverk det jo bli?

— Ja, det kan bli vanskelig, og klima- og miljøsaker vil ganske sikkert bli de mest krevende i et slikt samarbeid. Men vi må ikke la oss skremme, for det kan være veldig konstruktivt å bryne oss på hverandre. I SV er vi blitt veldig gode på interne prosesser, og det samme skal vi klare partiene imellom, sier hun.

Tøff valgkamp

SV-lederen er ikke i tvil om at neste års valgkamp blir den tøffeste hun noen gang har opplevd siden hun kom inn på Stortinget i 1989. «Faren» for at SV kan få regjeringsmakt vil utvilsomt mobilisere sterke motkrefter som vil føle seg truet, mener hun.

— Er du på linje med Stoltenberg som svært gjerne også vil ha KrF med på laget?

— Hvis KrF ønsker å skifte side, skal det jo ikke stå på oss. Men SV har ikke noe behov for å lokke KrF i så måte. Jeg er kort sagt ikke oppsatt på å få med meg KrF. Partiet er veldig sammensatt, og det er ikke tvil om at mange i KrF er mer på linje med oss i SV enn med Høyre når det gjelder fordelingspolitikk. Kjell Magne Bondevik er statsminister for et høyreprosjekt, og i de store strukturelle sakene er det Høyre som har satt grunntonen, mener hun.

Satser på barn og oppvekst

Får SV regjeringsmakt neste år, lover hun å gjøre alt for å rydde opp i viktige deler av offentlig sektor som dessverre er preget av «smalhans», som hun sier. Alt som gjelder barn, ungdom og oppvekst skal få førsteprioritet. Reell valgfrihet i barnehagesektoren er det ene, dessuten skal de unge få bedre hjelp til virkelig å lære i skolen.

Kristin Halvorsen lover også å vise tenner når store reformer skal gjennomføres i neste periode. Det går ikke an at 70 prosent av kvinnene blir tapere når pensjonsreformen bankes igjennom:

— Moderne kvinner i 2004 lar seg ikke pille på! sier hun og prøver så godt hun kan å se litt fryktinngytende ut.

TØFF VALGKAMP: Kristin Halvorsen er ikke i tvil om at valgkampen neste år blir den tøffeste hun noen gang har opplevd.<p/> THERESE BORGE (foto)