I et intervju med Dagbladet få dager før valget sa Halvorsen at Høybråten «krymper folk» og driver et «kynisk spill med fordommer».

Hensikten var å starte en debatt om verdier og toleranse, men utslippet slo tilbake på SV, mener Halvorsen.

– Jeg kom selv ut av det som lite romslig. Jeg fremsto som litt hatsk, sa en selvransakende Halvorsen, som analyserte valgkampen for partifeller lørdag.

SVs landsstyre er samlet i Oslo helgen før regjeringsforhandlingene starter på Soria Moria mandag.

Samtidig med at SV jubler for at partiet for første gang får regjeringsmakt, gikk partiet kraftig tilbake og mistet flere stortingsrepresentanter.

Tiltalebenken

– Det ble en valgkamp i motvind, hvor vi ble satt på tiltalebenken fra dag en, sa Halvorsen.

For første gang ble SV behandlet som et posisjonsparti av presse og politiske motstandere. Samtidig ble det politiske handlingsrommet mindre når partiet samarbeidet med sine viktigste konkurrenter, Ap og Sp.

– Vi havnet på defensiven. Vi ga motstanderne for mange anledninger til å angripe. Regnefeil ga inntrykk av at vi ikke var opptatt av kunnskap, sa Halvorsen.

Vil lære

Et utvalg skal nå vurdere hva som gikk galt i SVs valgkamp. Halvorsen mener det er viktig å være ærlig med seg selv. Presset mot SV blir ikke mindre når partiet går inn i regjering.

– Det som har vært en utfordring i valgkampen, vil være en utfordring fremover. Vi må lære av feilene, og finne ut hvordan SV skal være en del av et team og samtidig være tydelig på egen politikk, sier hun.

Hun understreker at dette er nybrottsarbeid for SV, som har vært et opposisjonsparti i hele sin historie.

– Her er det snakk om «learning by doing», sier hun.