• Det vi vet foreløpig er at denne aksjonen har hatt en marginal effekt, sier utdanningsminister Kristin Clemet til Bergens Tidende.

— Ifølge Utdanningsdepartementets foreløpige tall er det snakk om 500-600 elever i Bergen som boikottet prøven i går. I åtte andre fylker har til sammen rundt 100 elever levert blanke besvarelser. Vi kan snakke om cirka en prosent av landets rundt 60.000 elever, sier utdanningsministeren. Hun avviser at det er aktuelt å gjøre noen endringer i prøvene.

— Vi er tilhenger av at elever skal vurderes underveis i utdanningen og ikke bare når de går ut av skolen og det er for sent. Vi vet at det er elever som ikke kan lese og skrive skikkelig når de går ut av grunnskolen. De nasjonale prøvene skal brukes til å sette inn tiltak når det trengs, sier Kristin Clemet.

Clemet sier hun ser på aksjonen i Bergen som en politisk aksjon mer enn en elevaksjon. Talsmann for boikottaksjonen, Mathias Hunskår Furevik, bekrefter overfor Bergens Tidende at han er medlem av RVs ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom.

— Jeg innser at akkurat det er litt kinkig i denne saken. Men det store flertallet av dem som er med i aksjonen, er ikke politisk aktive, sier Hunskår Furevik. Han er elev ved Rothaugen skole, der aksjonen startet.

Clemet avviser at elever som boikotter prøvene risikerer straff.

— Det er ikke forbudt ikke å yte sitt beste. Men det er heller ikke ansett for å være det lureste man gjør. Det vil jo bare gå ut over egen læring, sier Clemet.

I Bergen kan boikotten føre til at det blir vanskelig for kommunen å vite hvor ulike klasser og skoler står i forhold til andre, og hvor ressurser skal settes inn.