HALLGEIR OFTEDAL

Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran, er fornøyd med at retten i grove trekk har lagt til grunn den forklaring som hans klient er kommet med i retten, og som førte til domfellelse også av Viggo Kristiansen. — Hvis jeg skal si noe som jeg ikke er fornøyd med er det at Andersen ble dømt for medvirkning til en av voldtektene.

Advokat Tore Pettersen, forsvarer for Viggo Kristiansen, sier at hans klient tidligere har varslet en anke til lagmannsretten. Ved rettsmøtets avslutning i dag erklærte ikke Kristiansen anke, men tok betenkningstid. -Viggo Kristiansen har sagt han er uskyldig. Jeg har ikke fått anledning til å konferere med ham om dommen. Det skjer først i ettermiddag, sier Pettersen.

Førstestatsadvokat Edward Dahl mener det er en grundig og velskrevet dom fra Kristiansand byrett. Statsadvokaten skal nå vurdere dommen før han sender sin innstilling til riksadvokaten, som tar standpunkt til om påtalemyndigheten skal anke eller godkjenne dommen.