PER MARIFJÆREN per.marifjaeren@bt.no

Så langt har 21-årige Kristiansen nektet å forklare seg om drapene, idet han nekter enhver befatning med ugjerningene.

Likevel har han et stort press på seg når han trolig forklarer seg i dag, ikke minst fordi barndomsvennen Jan Helge Andersen (20) har forklart at Kristiansen var den dominerende under voldtektene og drapene på de to småjentene.

Men dagen starter med at Jan Helge Andersen fortsetter sin forklaring på tredje dagen. Andersen skal i dag utspørres av Kristiansens forsvarere, og ventelig vil deres spørsmålsstilling avsløre en del av hvilke poenger tiltalte Kristiansen har notert så flittig i løpet av rettssaken.

Videre får de pårørendes bistandsadvokater anledning til å stille Andersen spørsmål.

Blir seansen med Andersen avsluttet i tide, vil altså den medtiltalte Viggo Kristiansen få slippe til med sin forklaring utpå dagen.