De psykiatrisk sakkyndige, professor de.med. Kjell Noreik og professor dr.med. Jofrid Alice Nygård, er kommet fram til at Kristiansen ikke kan ha vært sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Han er dermed strafferettslig tilregnelig.

Undersøkelser har fastslått Kristiansens IQ til 83, som er i det nedre del av det normale.

De sakkyndige mener at Kristiansen utvilsomt har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

— Det er en emosjonell og ustabil personlighetsforstyrrelse med umodne trekk, fortalte Noreik i retten mandag.

De sakkyndige er enige om konklusjonen, som ble fattet etter fire møter med Kristiansen, samt dokumenter og avhør av vitner. Det er også gjennomført samtaler med Kristiansens foreldre.

NTB